Vitajte v online formulári pre predkladanie žiadostí o dotácie od mesta Nitra

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry

 • Upozorňujeme, že v zmysle bodu č. 8 čl. X VZN č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu z Mesta Nitry môže byť žiadateľovi v jednom kalendárnom roku poskytnutá jedna dotácia v každej výzve.

Nové logo mesta Nitry pre propagačné účely 


 

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že užívatelia sa budú registrovať do systému LEN RAZ - prostredníctvom svojho EMAILU

 

KROK 1. Registrujte sa kliknutím TU alebo v pravom hornom rohu. Skontrolujte správnosť e-mailu. 

 • Zapamätajte si prihlasovacie meno a heslo, skontrolujte správnosť e-mailu. 

KROK 2. Kliknite na potvrdzovací mail.

 • Za účelom overenia správnosti vašej e-mailovej adresy, ktorú uvediete pri registrácii, vám bude odoslaný e-mail s linkom. Prosíme vás, aby ste klikli na tento link a potvrdili tak správnosť svojej e-mailovej adresy.
 • V prípade, že ste mail nedostali, skontrolujte si prosím aj nevyžiadanú poštu (junk mail, spam), obzvlášť, ak sa prihlasujete z adresy gmail alebo máte nastavenú silnú ochranu vášho účtu.Ak vám potvrdzovací mail neprišiel ani do nevyžiadanej pošty (spam), nie je potrebné registráciu opakovať, ale napíšte nám na kretterova@msunitra.sk  s popisom problému a registráciu vám dokončíme. Následne zopakujte prihlásenie.

KROK 3. Prihláste sa do formulára svojimi prihlasovacími údajmi.

 • Do systému sa prihlasujte cez email a pôvodné heslo.
 • Ak ste zabudli svoje prihlasovacie meno a heslo, kliknite na zabudnuté heslo (alebo v pravom hornom rohu)
 • Zobrazia sa vám pžiadosti, ktoré ste predložili, resp. máte rozpracované.  
 • Ak chcete predložiť žiadosť v novom programe kliknite na "Registrovať sa do iného programu."
 • Pokiaľ potrebujete predložiť viacero žiadostí v danom programe kliknete na "Vytvoriť novú žiadosť."
 • V prípade, že sa chcete vrátiť k prehľadu vašich žiadostí, kliknite na "PREHĽAD ŽIADOSTÍ" (v pravom hornom rohu).

KROK 4. Vyplňte a odošlite formulár.

 • Do online formuláru máte možnosť vstupovať opakovane a meniť jeho obsah až do dátumu uzávierky grantového programu, resp. do odoslania svojej žiadosti o grant. Po dátume uzávierky, resp. odoslaní vašej žiadosti o grant si budete môcť svoju žiadosť už iba prečítať, bez možnosti uvádzania ďalších zmien.

 


Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane, ani do tretej krajiny. Osobné údaje budú uchovávané po dobu jedného roka.  Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný na mailovej adrese kretterova@msunitra.sk, na adrese Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra alebo osobne v klientskom centre MsÚ Nitra. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – nitra.sk.