Vitajte v online formulári pre predkladanie žiadostí o dotácie od mesta Nitra


Odoslaním žiadosti súhlasite, že poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom mesta. Môžete od nás požadovať prístup k Vašim osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si môžete uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra alebo osobne do podateľne mestského úradu v Nitre.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry

  • Upozorňujeme, že v zmysle bodu č. 8 čl. X VZN č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu z Mesta Nitry môže byť žiadateľovi v jednom kalendárnom roku poskytnutá jedna dotácia v každej výzve.

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2021


Dovoľte, aby sme Vás informovali o zásadnej úprave v systéme egrant, ktorú sme zrealizovali 31.1.2021.

Vďaka tejto úprave sa užívatelia budú registrovať do systému LEN RAZ - prostredníctvom svojho EMAILU. 

Pokiaľ ste sa v predchádzajúcom ročníku už zaregistrovali, tak použite pôvodné prihlasovacie údaje.


 

Postup krokov PRE UŽÍVATEĽOV, KTORÍ SA REGISTROVALI DO SYSTÉMU do 31.1.2021 (systém si pamätá Vašu emailovú adresu):

KROK 1. Do systému sa odteraz prihlasujte cez email a pôvodné heslo. Ak ste zabudli heslo, kliknite na Zabudnuté heslo (v pravom hornom rohu). 

  • Zobrazia sa vám žiadosti, ktoré ste predložili, resp. máte rozpracované.   

KROK 2.

  • Ak chcete predložiť žiadosť v novom programe kliknite na "Registrovať sa do iného programu."
  • Pokiaľ potrebujete predložiť viacero žiadostí v danom programe kliknete na "Vytvoriť novú žiadosť."
  • V prípade, že sa chcete vrátiť k prehľadu vašich žiadostí, kliknite na "PREHĽAD ŽIADOSTÍ" (v pravom hornom rohu).

 


 

Postup krokov PRE NOVÝCH UŽÍVATEĽOV pre vyplnenie žiadosti je nasledovný: 

KROK 1. Registrujte sa kliknutím TU alebo v pravom hornom rohu. Skontrolujte správnosť e-mailu. 

  • Zapamätajte si prihlasovacie meno a heslo, skontrolujte správnosť e-mailu. 

KROK 2. Kliknite na potvrdzovací mail.

  • Za účelom overenia správnosti vašej e-mailovej adresy, ktorú uvediete pri registrácii, vám bude odoslaný e-mail s linkom. Prosíme vás, aby ste klikli na tento link a potvrdili tak správnosť svojej e-mailovej adresy.
  • V prípade, že ste mail nedostali, skontrolujte si prosím aj nevyžiadanú poštu (junk mail, spam), obzvlášť, ak sa prihlasujete z adresy gmail alebo máte nastavenú silnú ochranu vášho účtu.Ak vám potvrdzovací mail neprišiel ani do nevyžiadanej pošty (spam), nie je potrebné registráciu opakovať, ale napíšte nám na dirnbach.martin@msunitra.sk  s popisom problému a registráciu vám dokončíme. Následne zopakujte prihlásenie.

KROK 3. Prihláste sa do formulára svojimi prihlasovacími údajmi.

  • Ak ste zabudli svoje prihlasovacie meno a heslo, kliknite na zabudnuté heslo (alebo v pravom hornom rohu)

KROK 4. Vyplňte a odošlite formulár.

  • Do online formuláru máte možnosť vstupovať opakovane a meniť jeho obsah až do dátumu uzávierky grantového programu, resp. do odoslania svojej žiadosti o grant. Po dátume uzávierky, resp. odoslaní vašej žiadosti o grant si budete môcť svoju žiadosť už iba prečítať, bez možnosti uvádzania ďalších zmien.

 


Systém egrant bol vytvorený WellGiving, o.z. vďaka podpore EÚ - ESF a OP EVS.